YEŞİL YÖNETİM & UYUMLULUK

KYOCERA'nın Çevresel Yaklaşımı

İmalat sürecinin çeşitli aşamalarında çeşitli faktörler, kaynak kaybına neden olabilir. Bu kayıplar ancak tüm tarafların farkındalığı aracılığıyla sıfıra yakın seviyelere kadar azaltılabilir. "Görünürlüğe" karşı olan kapsamlı yaklaşımımız aracığıyla KYOCERA Document Solutions, tüm sorun noktalarını ve konularını her çalışanıyla açıkça paylaşır.  Bu yaklaşım her bireye, muhtemel kayıpları azaltmak için farkındalık sağlar ve her çalışan, bu kayıpları önlemek için kendisini ilgilendiren alanlarda dikkatlice gözlem yapar. Ürün kaltesini sağlamak ve sürdürmek için, ay içerisinde gerçekleşen (potansiyel zararlar da dahil) her bir zararın raporlanması dahil birçok önlem alınır. Bu durum, şirket genelinde geniş çaplı ürün kalitesi hedefimizini sağlamak için geliştirdiğimiz bakış açısının yalnızca bir parçasıdır. 

ISO 14001

KYOCERA Document Solutions çevresel yönetim sistemleri için uluslararası standart olan ISO 14001:2004 belgesine sahiptir. Bu  KYOCERA'nın sürdürülebilir çevresel yönetim stratejisine olan bağlılığını vurgulamaktadır. 

ISO 14001:2004  çevresel yönetim standartları kuruluşlara yardımcı olmak için vardır: 

  • Kendi süreçlerinin (örneğin hava, su ya da karadaki değişiklikler gibi olumsuz etkiler) negatif çevresel etkisini minimize eder
  • Uluslararası temelde uygulanabilir kanunlar, düzenlemeler ve diğer çevresel gerekliliklerle uyum sağlar
  • Sürekli gelişim sürecini yürütür

 KYOCERA üretim tesislerinin ve üretim olmayan hizmetlerinin dünya çapında ISO 14001:2004 standartlarına uygunluğunu belgelendirmek için çabalamaktadır. KYOCERA,

  • Bileşenleri yeniden kullanarak ve mümkün olduğu yerlerde dönüştürerek enerji ve materyal tüketimimizi düşürme
  • Ürünlerimiz ve aktivitlerimizle ilgili çevresel etkiyi düşürme
  • Uygulanabilir yerel, devlet ve federal mevzuat gerekliliklerine uyum sağlama 
  • İsrafı ve materyal, enerji ve kaynak tüketimini azaltmak için periyodik olarak çevresel yönetim sistemi amaçlarımızı ve hedeflerimizi gözden geçirme
  • Mümkün olduğu zaman çevre kirliliğini önlemek için sürekli olarak performans stratejimizi geliştirme
  • Direkt bizim adımıza çalışan ve  bizim çevresel politikalarımızı uygulayan çalışanlarımızla iletişim kurma ve onları eğitme
  • Kamuya uygulanabilir Çevresel Politikamızı oluşturmak amacındadır.

ISO 14001:2004  sertifikası çevresel perspektiften çevresel sorumluluğun, müşteri odağının, süreç yaklaşımının ve gelişmiş tedarik zinciri yönetiminin önemini vurgular. 

Kyocera'nın Sürdürülebilirlik Raporu için 

KYOCERA Document Solutions masaüstü yazıcı ve çok fonksiyonlu ürünlere kadar ödüllü cihaz teknolojisi sunar.

IS0 27001

KYOCERA Document Solutions Avrupa’nın veri güvenliği yönetimi konusundaki başarısı; bu alanda uluslararası kabul gören tek sertifika olan ISO 27001’le belgelendi. Sertifika Kyocera'ya, uluslararaspı standartlar otoritesi olarak kabul edilen BSI Group tarafından, sıkı bri denetim süreci sonrası verildi.

ISO 27001 bir bilgi güvenliği yönetim sistemi için en iyi uygulamayı tanımlayan uluslararası bir standarttır ve bir organizasyonun, veri güvenliği konusunda en uygun işleyiş için en yüksek standartları takip ettiğini gösterir. 

KYOCERA Document Solutıons Avrupa Çevre Politikaları

Scroll to top