Honda

Otomotiv

Dünya'nın en önemli araba firmalarından birinde etkin maliyetli Yeşil yazdırma

HONDA, KYOCERA cihazların düşük işletme maliyetleri ve optimize edilmiş yazıcı parkuru sayesinde maliyetlerini belirgin oranda azalttı.

Genel Bilgi

Honda binek otomobillerinin üretim, ithalat ve pazarlaması ile Honda motosikletlerinin ithalat ve pazarlamasından sorumlu Honda Türkiye, 1992 yılında Anadolu Honda Otomobilcilik A.Ş. adı altında kuruldu. 1997 yılı sonundan itibaren Honda’nın Civic modelinin seri üretimine başlayan şirket Ocak 2003 tarihinden itibaren Honda Türkiye A.Ş. olarak %100 Honda Motor Co. sermayesi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Durum

Türkiye'de araba ve motosiklet üretimi, ithalatı ve satışı yapan Honda Türkiye, yüksek toplam sahip olma maliyetine sahip MFPler ve üç farklı sağlayıcıdan nokta vuruşlu yazıcılar kullanıyordu. Firma, doküman yönetim sistemi konusunda projelerinin gözlemlenmesini, kontrol edilmesini ve anlaşılmasını gerektiren Honda Proje Yönetim metodunu hayata geçirmek istiyordu. Proje Yönetim metodları ile koordine olmak için, ürünlerinin  Kalite, Maliyet, Sevkiyat, Yönetim, Güvenlik ve Çevre alanlarında belirli kriterleri karşılaması gerekiyordu.  Bunun için de Honda Türkiye'nin süreçlerinde çıktı maliyetlerini düşürmesi, etkinliği ve çevre dostluğunu artırması gerekiyordu. Üstelik Honda faturaları, sevk fişlerinin ve teknik dokümanları için değişken veri basımına ihtiyaç duyuyordu.

Çözüm

  • Mevcut çok fonksiyonlu fotokopi ve nokta vuruşlu yazıcıların yerine uzun drum ve toner ömrüne sahip, çevre dostu KYOCERA TASKalfa çok fonksiyonlu fotokopi ve ECOSYS lazer yazıcı ürünleri kullanıma sunuldu. Binalarda atık toner ve elektronik cihaz toplama noktaları oluşturuldu.
  • Kurulan Equitrac yazılımı ile IBM OS/400 ve SAP ortamlarında dahi kullanıcı bazında baskı adetleri doğru şekilde raporlanabilir hale getirildi. Çok fonksiyonlu fotokopilere takılan kart okuyucular sayesinde mevcut personel kartları ile kullanıcılar “Follow-You Printing” özelliğini kullanarak güvenli bir şekilde istedikleri cihazdan baskı alabilir duruma geldi.
  • KYOcapture yazılımı ile taranan dokümanları Word, Excel, aranabilir PDF formatına çevirme imkanı sağlandı. Equitrac yazılımı entegrasyonu ile dokümanlar direkt olarak personel kart sahibinin e-posta adresine veya varsayılan sistem klasörüne gönderilebilir hale geldi.
  • Daha önce nokta vuruşlu yazıcılar ile basılan fatura ve irsaliyeler, Planetpress yazılımı ile KYOCERA lazer yazıcılarından basılmaya başlandı. Ayrıca Planetpress ile Honda araçlarının teknik dokümanlarının değişken imza ile üretilmesi sağlandı.

Sonuçlar

  • Honda’nın dokümantasyon maliyetleri %20 oranında düşürüldü.
  • Equitrac ile KYOCERA  çok fonksiyonlu fotokopiler üzerinde yapılan tüm işlemler kişi veya departman bazında raporlanabilir hale geldi.
  • KYOcapture ile cihazların tarama fonksiyonları ileri seviyede kullanılarak Honda’nın iş akışları hızlanarak zaman tasarrufu sağlandı.
  • Değişken veri basımının uygulanması ile yazılı ile faturaların, sevk fişlerinin ve teknik dokümanların esnek ve etkili basımını sağlanması.


Müşteri Görüşü

"Honda Türkiye olarak her projemizde kullandığımız izlenebilir, anlaşılabilir, kontrol edilebilir Honda Proje Yönetimi metodolojisini yeni “Dokümantasyon Sistemi” projesinde de uygulayarak ürün ve firma seçiminde çok titiz davrandık. Kalite, Maliyet, Lojistik, Yönetim, Güvenlik, Çevre başlıkları altında belirlediğimiz objektif kriterlere göre KYOCERA çok fonksiyonlu fotokopileri, lazer yazıcıları ve bu cihazlara entegre edilen yazılım çözümlerinin doğru ürünler olduğuna karar vererek KYOCERA Bilgitaş ile çalışmayı tercih ettik. Projenin tüm süreçlerini başarıyla tamamlayarak hedeflerimize ulaştık. Çevre korumanın giderek önem kazandığı dünyamızda doğal
kaynak kullanımını minimize eden sistemsel çözümler sunan KYOCERA Bilgitaş’a teşekkürlerimizi sunarız."

Nurettin ATİLLA, Bilgi Sistemleri Departman Müdürü

Scroll to top