Sürekli bir yönetim olmaksızın, doküman çıktı ortamınızın etkin çalışması ve dolayısıyla iş teknolojisindeki gelişmelere ayak uydurması mümkün değildir. Sonuç olarak, hali hazırda gereğinden fazla çalışan BT departmanları gerekli yenilikleri yerine getirmek, tamiratları güncel tutmak ve yeni ve eskiyen cihazlar arasındaki uyumu sağlamak için zaman bulma mücadelesi verirler.

KYOCERA YÖNETİLEN DOKÜMAN HİZMETLERİ İLE ÇIKTILARINIZI OPTİMİZE EDİN

Doküman çıktı ortamınızı optimize ettiğimiz zaman, KYOCERA MDS her şeyin birlikte sorunsuz ve etkin gittiğinden emin olmak için süregelen bir yönetim sağlar. Devamlı maliyet kontrolünün yanı sıra herhangi bir düzensizliği veya bakım gerekliliğini kontrol etmek için uzaktan görüntüleme ile performansın üst seviyelerde kalması için proaktif olarak çalışırız.

MDS FAYDALARI

KYOCERA MDS maliyetleri,  BT Departmanı üzerindeki baskıları ve çevresel etkiyi azaltır. 

Daha fazla bilgi
Scroll to top