Bizi Facebook'tan Takip Edin Bizi Twitter'dan Takip Edin Bizi YouTube'dan Takip Edin Bizi LinkedIN'den Takip Edin

Dijital Dönüşümün Avantajları: Verimlilik ve Müşteri Memnuniyeti

En genel anlamıyla işletmelerin dijital teknolojileri çalışma ortamlarına entegre ederek yeni iş modelleri üretmelerini ifade eden ve teknik gelişmelerin yanı sıra işletme kültüründe köklü bir dönüşümü de içeren dijital dönüşüm, günümüz işletmeleri için rekabet ortamında varlıklarını sürdürmenin bir ön koşulu niteliğindedir. Dijitalleşme, yapısı gereği yeni ve yenilikçi iş modellerinin kullanımını teşvik eder ve çalışanların, müşterilerin, iş ortaklarının ve işletme paydaşlarının deneyimlerini teknoloji kullanımıyla geliştirir.

İşletmelerin temel amaçlarından olan müşteriler için değer yaratma ve rekabet avantajı sağlama noktalarında dijital dönüşümün etkileri son derece çarpıcıdır. Dijital teknolojiler insanları, verileri ve süreçleri bu amaçlara ulaşmanın birer aracı olarak bir araya getirir. Bu özelliğiyle dijital dönüşüm karlılığı ve müşteri memnuniyetini artırmanın yanı sıra herhangi bir işletme için üretilen ürün ya da hizmetlerin pazara sunulma sürelerini en aza indirebilir.

İşletmeler için dijital dönüşümün faydaları son derece büyük olsa da, bugün pek çok işletme sahibi dijital teknolojileri benimseme konusunda hala çekingen davranmaktadır. Bu tereddüdün temelinde ise odak noktasının uzun vadeli avantajlar değil, başlangıç maliyetlerine ve kısa vadeli gelirler olmasıdır. Ancak dijital dönüşüm uzun vadede iş başarısının ve iş dünyasında karlılığı korumanın tek anahtarıdır. Pek çok işletme için üzerine düşünülmesi gereken asıl önemli konu yeni teknolojilerin mevcut iş akışlarına entegre edilmesi gerekip gerekmediği değil, bu entegrasyonun mevcut iş akışlarını sekteye uğratmadan, en verimli biçimde nasıl gerçekleşeceğidir.

Doğru biçimde uygulandığında, dijital dönüşümün avantajları her sektörden, her büyüklükteki işletme için muazzam niteliktedir. Dijital teknolojiler ve beraberlerinde getirdikleri dönüşüm, verimliliği büyük ölçüde artırmanın yanı sıra işletmelere müşteri deneyimini geliştirme konusunda geniş fırsatlar sunarak önemli ölçüde rekabet avantajı yakalamalarını sağlayabilir.

Dijital Dönüşüm Çalışanları Daha İyi, Daha Hızlı ve Daha Akıllı Çalışmaları İçin Motive Eder


Her işletme mevcut işgücünün daha hızlı ve daha verimli olmasını ister. Bunun gerçekleşmesi ise çalışanlara iş birliği, iletişim ve bilgi alışverişi gibi kritik süreçleri en kolay, etkin ve mümkün olduğunca sınırlandırılmamış biçimde gerçekleştirebilecekleri araçların sunulmasına bağlıdır. Çalışanlar ne kadar eğitimli, tecrübeli ve iyi niyetli olurlarsa olsunlar, kendilerine gerekli imkanlar sağlanmazsa işlerini maksimum verimlilikle yürütemezler.

Dijital dönüşüm çerçevesinde iş hayatına dahil olan mobil ve bulut çözümleri gibi dijital teknolojiler aynı işletmenin farklı lokasyonlardaki ya da mobil çalışanları ve / veya birlikte iş yapan farklı işletmelerin çalışanları arasında veri aktarımının ve dolayısıyla iş birliğinin kolaylıkla gerçekleşmesine olanak tanır. Etkin doküman yönetimi ve doküman iş akışlarının optimize edilmesi ile iş birliğinin pratik ve hızlı hale gelmesi, işletmeler için kayda değer bir verimlilik artışı doğuracak en önemli faktörlerdendir.

İş dünyasında artan rekabet, işletme içinde takım çalışmasının geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Verimli bir takımın bir parçası olmak çalışanların görevlerini daha hızlı ve pratik biçimde gerçekleştirmelerine, hata yapma oranlarının ise anlamlı biçimde azalmasına yardımcı olur. Bu nedenle dijitalleşme hamlelerinin ilk aşamalarında iş birliğini geliştirmeye yönelik donanım ve yazılım teknolojilerinin değerlendirilmesi uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir.

Dijital Dönüşüm Müşteri İlişkilerini ve Müşteri Deneyimini Geliştirir

Müşteri memnuniyeti ve sadakati, işletmelerin varlıklarını sürdürmeleri ve büyüyebilmeleri açısından kritik öneme sahip kavramlardır. İyi bir müşteri deneyimi beraberinde güçlü müşteri sadakatini, artan satışları ve referanslar yoluyla kazanılan yeni müşterileri getirir. Bu nedenle işletmelerin doğru müşterilerle, doğru zamanda, doğru yerde karşılaşmanın ve bu müşterileri kazanmanın yollarını tespit etmeleri gerekir.

Potansiyel müşterilerinin mal ya da hizmet satın alma yolculuklarını ve davranışlarını tespit eden işletmeler, bu doğrultuda bir dijital müşteri deneyimi planı hazırlayarak ve bu planın uygulanmasına yönelik teknolojileri belirleyip iş akışlarına entegre ederek elde ettikleri bilgileri rekabet avantajına dönüştürebilirler. Müşterilerin iletişim bilgileri, internet davranışları, satın alma ve bakım davranışları gibi konularda veri toplanmasını sağlayan kurumsal müşteri ilişkileri yönetimi programları, müşteri bağlılığını artırma konusunda işletmelere önemli fırsatlar sunabilirler.

Müşteriler işletmelere pek çok farklı kanaldan ulaşabilirler. Dijital dönüşüm çerçevesinde işletmelere dahil edilen teknolojik çözümler, bu farklı kaynaklardan gelen müşteri verilerinin etkin biçimde bir araya getirilip yönetilmesine olanak tanır. İyi yönetilen veri, müşterilere iyi hizmet sunabilmenin en önemli koşullarından biridir. Bu noktada dijital dönüşümün avantajları, sahip olunan verilerin işletmelere hız, zaman tasarrufu, verimlilik artışı ve rekabet avantajı sağlayacak şekilde değerlendirilmesine olanak tanır.


Dijital dönüşümünüze doküman iş akışlarınızı ele alarak mı başlamak istiyorsunuz? KYOCERA Bilgitaş'ın dokümantasyon süreçlerinizi optimize eden yazıcı ve çok fonksiyonlu fotokopi makinesi (MFP) ürünleri ile ihtiyacınıza uygun, terzi usulü doküman çözümleri konusunda bilgi almak için bize şimdi ulaşın!

Scroll to top